PRIVACYVERKLARING

Via deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gritit B.V. verwerkingsverantwoordelijke. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van kandidaten, onze opdrachtgevers en de bezoekers van onze website. Gritit BV houdt zich hierbij aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van uw persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverwerkingen door Gritit BV die plaatsvinden via de website, www.gritit.nl, en de verwerkingen van de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als kandidaten.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of doeleinden die daarmee verenigbaar zijn. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor deze gegevens zijn verwerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Websitebezoekers

Op onze website staan onze openstaande vacatures en opdrachten en wordt gebruik gemaakt van een contactformulier. Voor zover u via onze website als (potentiële) kandidaat reageert op één van onze openstaande opdrachten of in dat kader uw gegevens verstrekt, is de volgende paragraaf van deze privacyverklaring van toepassing.

Bij het invullen van het online contactformulier vragen wij u om naast uw inhoudelijke bericht ten minste uw naam en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bericht te kunnen beantwoorden. U krijgt per e-mail ook een bevestiging van de ontvangst van uw bericht. U kunt daarnaast uw telefoonnummer achterlaten zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen. De door u verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de behandeling van uw verzoek, vraag of reactie en zullen na twee weken worden verwijderd na afronding hiervan.

Kandidaten

Vacatures

Indien u wenst te solliciteren op één van onze opdrachten of vacatures, dient u het daartoe geschikte online sollicitatieformulier in te vullen. Via dit formulier kunt u uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer aan ons toesturen, en uw cv en foto uploaden. Naar aanleiding van deze gegevens nemen wij contact met u op. Het verstrekken van uw geslacht en geboortedatum is voor het invullen van dit formulier niet verplicht.

Het is ook mogelijk om via onze website uw naam, cv en contactgegevens achter te laten, waarna wij proactief op zoek gaan naar mogelijk interessante opdrachten voor u. Indien u dat wenst, kunt u ook alvast uw profiel volledig maken door uw geslacht en geboortedatum door te geven en een foto te uploaden.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze consultants. Om uw vraag te beantwoorden of om aan uw verzoek te kunnen voldoen verwerken wij zo min mogelijk persoonsgegevens. Tewerkstelling

Zodra u naar aanleiding van uw sollicitatie wordt ingezet bij een opdracht en sprake is van een succesvolle bemiddeling, vragen wij u ook om gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer, uw BTW-nummer, en de polis van uw bedrijfsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en dienen wij uw identiteit te controleren aan de hand van uw (geldige) identiteitsbewijs.

Deze persoonsgegevens verzamelen wij via onze sollicitatieformulieren, eventueel via andere recruitmentplatforms, de documenten die wij u vragen in te vullen tijdens het opmaken van de relevante documentatie voor uw tewerkstelling of andere contactmomenten tijdens uw tewerkstelling.

Gritit BV heeft bij het verwerken van deze persoonsgegevens de volgende doelen:

  1. Het beoordelen van uw geschiktheid (en beschikbaarheid) in verband met de bemiddeling of plaatsing voor de betreffende opdracht of vacature;
  2. Het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een project;
  3. Het tot stand brengen van de eventuele uitzend-, detacherings-, arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht tussen u en (een van) onze opdrachtgevers;
  4. Het beheer van werk (en gewerkte uren), afwezigheid, en overige administratie in dat kader;
  5. Het, wanneer gewenst, sturen van e-mails over mogelijke projecten.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Wij verwijderen uw gegevens uiterlijk vijf jaar na het laatste contactmoment met u, of zodra u zelf om verwijdering verzoekt. Indien u via Gritit BV werkzaamheden gaat verrichten of heeft verricht voor een opdracht of project, bewaren wij uw gegevens ten minste vijf jaar na het eindigen van de zakelijke relatie, waarbij we de gegevens met betrekking tot de verificatie van uw identiteit tot vijf jaar na het einde van de zakelijke relatie bewaren. Gegevens met betrekking tot zakelijke overeenkomsten en correspondentie daarover bewaren wij in beginsel zeven jaar na het einde van de zakelijke relatie.

Opdrachtgevers

Wij verwerken daarnaast de naam en het e-mailadres van (de medewerkers van en contactpersonen van) opdrachtgevers om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst en onze werkzaamheden op het gebied van werving en selectie of bemiddeling uit te voeren en in dat kader contact op te nemen. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk vijf jaar na het einde van de zakelijke relatie.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website en om onze website goed te laten functioneren. Voor deze noodzakelijke en analytische cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen. Als u niet wenst dat wij deze cookies gebruiken, kunt u via de instellingen van uw eigen browser de bestaande cookies verwijderen en uw voorkeuren instellen. Het verwijderen van de cookies kan het gebruik van onze website en diensten mogelijk beperken.

An error occurred. Please check Matomo system report in WP-Admin.

Delen van gegevens

Gritit BV deelt uw persoonsgegevens in sommige gevallen met andere partijen. Wij kunnen uw gegevens aan een andere partij verstrekken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, u daartoe toestemming heeft verleend, of in het kader van een gerechtvaardigd belang daartoe. Zo zullen wij de gegevens van kandidaten delen met opdrachtgevers om een overeenkomst tot stand te kunnen brengen (of daartoe voorbereidingen te treffen) en andersom. In sommige gevallen plaatsen wij een kandidaat bij een opdrachtgever die met een andere partij samenwerkt ten behoeve van het contractbeheer, in welke gevallen wij de gegevens van de kandidaat ook direct aan deze partij verstrekken. Ook maken wij gebruik van andere partijen voor boekhoudkundig beheer en financieel beheer.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. Zo kunt u de door ons verwerkte persoonsgegevens opvragen en inzien, deze gegevens eventueel laten verbeteren, en over te laten dragen aan een andere partij. In sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens ook laten verwijderen of juist de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken. Als een verwerking op uw toestemming daartoe is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming voor deze verwerking op ieder moment in te trekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij (ook) een andere grondslag bestaat om deze gegevens te verwerken.

Dit kan door een e-mail naar info@gritit.nl te sturen met verzoek tot 1 van de genoemde acties. Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand op uw verzoek reageren. Als wij meer tijd nodig hebben om met een reactie te komen, dan informeren wij u hierover.

U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met onze reactie op uw verzoek of de verwerking van uw persoonsgegevens door Gritit BV in het algemeen.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

Gritit BV is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid en om deze privacyverklaring aan te passen. Check daarom regelmatig deze pagina voor de meest recente privacyverklaring van Gritit BV.

Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neemt u dan contact met ons op via info@gritit.nl of +31 (0)88 088 9038.

Geüpdatet op 1 augustus 2023.